Maart 2018 verschijnt: Verhalenbundel 2017 Ivonne van de Ven Stichting

Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen;

Directbetrokkenen over een suïcide(-poging).

In 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide verzameld. In 2016 bracht de Stichting ook zo’n verhalenbundel uit.

In deze verhalen laten nabestaanden en naasten hun stem horen. Zij vertellen over het complexe en grillige verloop van een suïcidaalproces. Zij brengen aan het licht dat de GGZ helaas in deze gevallen een weinig passende antwoord had.

Op basis van hun ervaringen doen deze directbetrokkenen praktische suggesties voor betere zorg en suïcidepreventie.

Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Deze bundel is het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsvoerders en wetenschappers

 

U kunt de verhalenbundel bestellen door: € 14,- (plus € 3,30 verzendkosten) over te maken op:

IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2017

Uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar:

secretaris@ivonnevandevenstichting.nl

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 4,15 en meer: € 6,95

 

Er is geen mogelijkheid om te reageren op dit bericht.