Maatschappelijke domeinen

Media: richtlijn en 10 tips

De Ivonne van de Ven Stichting heeft in 2005 de eerste richtlijn over het omgaan met berichten over suïcide voor journalisten in Nederland opgesteld.Met deze richtlijn beoogde de Stichting informatie en steun aan de media te bieden bij het verantwoord berichten over suïcides. Aan deze richtlijn, die met wetenschappelijke begeleiding tot stand is gekomen, hebben verschillende journalisten meegewerkt. In 2012 is op initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting een vervolg op deze richtlijn verschenen: 10 Tips voor journalisten geschreven door journalist Wybo Vons. Het is een handzame handreiking voor journalisten om verantwoord om te gaan met berichtgeving over suïcide. Het is mede tot stand gekomen dankzij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in eigendom van de Ivonne van de Ven Stichting,

Een belangrijk aandachtspunt van het uitvoeringsprogramma van 113 Preventies is de verspreiding/ implementatie van de 10 punten voor journalisten. De schrijvende en sprekende pers verwerft de vaardigheden om in de berichtgeving op passende wijze te werk te gaan. De Ivonne van de Ven Stichting participeert in een expertmeeting met journalisten in februari 2014. De Ivonne van de Ven Stichting werkt hierbij samen met 113Preventie. (zie ook dit artikel en luister naar deze podcast.)

Naast goede berichtgeving over suïcides heeft de pers een belangrijke de rol bij het doorbreken van mythes en het taboe op bespreekbaarheid van suïcidaliteit. De Ivonne van de Ven Stichting stimuleert dat beeldvorming over suïcidaliteit op basis van betrouwbare informatie.

Verkeer/ vervoer en middelen

ProRail voert een programma uit om suïcides op het spoor te terug te dringen. Daarbij wordt ProRail gefaciliteerd vanuit het Ministerie van IenM. Ondanks de toename in suïcides in Nederland in de afgelopen jaren, neemt het aantal suïcides op het het spoort juist af.

Onderwijs

113Preventie in samenwerking met de Stichting handicap + studie gaan in gesprek met onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo om inzicht bij betrokkenen te bevorderen in de mogelijkheden van suïcidepreventie. Medewerkers van onderwijsinstellingen zullen getraind worden als gatekeepers.

De VU ontwikkelt een suïciderisico scan voor jongeren/ adolescenten in combinatie met onderzoek naar het voorkomen van suïcidale gedachten bij de groep studerenden op het mbo. (link naar de uitkomsten?)

De Ivonne van de Ven Stichting stimuleert dat ook het Ministerie van OCW betrokken wordt bij het beleid voor suïcidepreventie.

Sociaaleconomisch domein, ( UWV e.d.)

In tijden van crisis zien we dat het aantal suïcides toeneemt. Onderzoek laat zien dat vooral mannen die al langer werkloos zijn en door de crisis alle hoop verloren hebben om nog weer aan de slag te komen, tot de risicogroep behoren.

113Preventie gaat in gesprek met organisaties in het sociaal economische domein, zoals het UWV, om inzicht te bevorderen in suïcidepreventie en om gatekeepers op te leiden.

Er is geen mogelijkheid om te reageren op dit bericht.