monitor naasten

knop1monDe Monitor geeft jou als naaste de mogelijkheid om je verhaal te vertellen.

Je vertelt je verhaal over de persoon bij wie je betrokken bent, over de zorg die deze persoon ontvangt van jou zelf, van hulpverleners en van direct betrokkenen. Je deelt met ons je ideeën over wat goed gaat en hoe het beter zou kunnen.

De Monitor is niet therapeutisch bedoeld (hoewel je het mogelijk wel als zinvol ervaart om je verhaal op deze manier kwijt te kunnen). Indien je graag steun of meer informatie wilt kun je daarvoor via de huisarts terecht bij daartoe gespecialiseerde therapeuten of instellingen.

Onze inzet is om de verhalen te benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer naasten hun stem laten horen.

Als je hier je verhaal met ons deelt zullen wij dat (anoniem) samen met andere verhalen naar buiten brengen (o.a. plaatsen op onze website). Wij zijn van plan om dat jaarlijks te doen.

 

LETOP:

Je kunt er zelf voor kiezen deze monitor snel in te vullen of meer uitgebreid.

Als je kiest voor een snelle variant beperk je je tot het aankruisen van de voor-gestructureerde vragen.

Als je kiest voor een meer uitgebreide invulling vertel je in de nu nog lege blokken meer over het betreffende thema.

 

selecteer de knop rechtsboven om met invullen te beginnen…