monitor nabestaanden

monitor nabestaandenDe monitor geeft jou als nabestaande een mogelijkheid om je verhaal te vertellen.

Je vertelt je verhaal over de worsteling van de persoon die overleden is, over de zorg die de persoon die overleden is ontving van hulpverleners en van direct betrokkenen. Je deelt met ons je ideeën over wat goed ging en hoe het beter zou kunnen.

De monitor is niet therapeutisch bedoeld (hoewel je het mogelijk wel als zinvol ervaart om je verhaal op deze manier kwijt te kunnen). Indien je graag steun wilt bij het verwerken van de suïcide van de persoon die overleden is kun je terecht bij daartoe gespecialiseerde therapeuten of instellingen.

Onze inzet is om de verhalen te benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen.

Als je hier je verhaal met ons deelt zullen wij dat (anoniem) samen met andere verhalen naar buiten brengen (o.a. plaatsen op onze website). Wij zijn van plan om dat jaarlijks te doen.

LET OP:

Je kunt er zelf voor kiezen deze monitor snel in te vullen of meer uitgebreid. Als je kiest voor een snelle variant beperk je je tot het aankruisen van de voor-gestructureerde vragen. Als je kiest voor een meer uitgebreide invulling vertel je in de nu nog lege blokken meer over het betreffende thema.

selecteer de knop rechtsboven om met invullen te beginnen…